Time is TBD | Location is TBD

קורס הטסת חופה

שלום חברות וחברים! אנחנו מעוניינים לפתוח סדרה של קורסי הטסת חופה ונשמח לדעת מה אתם הייתם רוצים!
קורס הטסת חופה

תאריך ושעה

Time is TBD
Location is TBD

פרטי האירוע

שלום חברות וחברים!

אנחנו מעוניינים לפתוח סדרה של קורסי הטסת חופה ונשמח לדעת מה אתם הייתם רוצים!

 באפשרותכם לקפוץ על חבילת קופונים של האיגוד בקורסים שיפתחו

לשתף ברשת