דוחות כספיים

2019

2014

2015

2016

2017

2018

פרוטוקולים

02.2020 - מיום 12.10.20 - וועדה מקצועית

01.2021 - מיום 21.1.21 -וועד מנהל- החלטות מהירות

02.2021 - מיום 26.1.21 - וועדה מקצועית

01.2019 - מיום 10.6.19 - וועד מנהל

02.2019 - מיום 21.8.19 - וועד מנהל

03.2019 - מיום 23.9.19 - וועד מנהל

04.2019 - מיום 17.11.19 - וועד מנהל

01.2019 - מיום 16.12.19 - וועדה מקצועית

01.2020 - מיום 16.1.20 - אסיפה כללית

01.2020 - מיום 5.4.20 - וועד מנהל

01.2020 - מיום 14.6.2020 - וועדה מקצועית

02.2020 - מיום 29.7.20 - וועד מנהל

03.2020 - מיום 23.9.20 - וועד מנהל

04.2020 - מיום 26.10.20 - וועד מנהל

02.2020 - מיום 21.12.20 - אסיפה כללית

05.2020 - מיום 29.12.20 - וועד מנהל

ניהול תקין

ניהול תקין 2021

 2020

ניהול תקין 2020

דפי פירוט חשבון 

 2019