קצת עלינו

אנו עמותה ללא מטרות רווח הפועלת למען ספורט הצניחה החופשית בארץ.

האיגוד מקיים ליגות פעילות במנהרת הרוח ובאוויר ומקיים תחרויות קבועות לאורך השנה.

חברי הוועד המנהל ותפקידיהם:

זהר דוידוביץ
מזכירת האיגוד
 אילן דהן
יושב ראש האיגוד
נאור רדמי
חבר ועד מנהל
יניב ביטון
חבר ועד מנהל
עודד אופיר
חבר וועדת מנהל
דר נחום
חבר ועד מנהל
עדי אטקין
חבר ועד מנהל 
גל פלד
חבר ועדת ביקורת
דימה בוזוליאק 
חבר וועד מנהל 
יעד ברק
חבר ועדת ביקורת
סוזנה אלקין
ממונת האיגוד לפניות בענייני הטרדות מיניות
מייל לפניות: susanna.elkin@gmail.com