top of page

חוקי תחרויות

כלל

 • הגרלה: התרגילים יוגרלו לפני התחרות על ידי השופט הראשי

 • כל ה-blocks (תרגילים עם מספר) וה-randoms (תרגילים עם אות) מוגרלים רק פעם אחת

 • סדר ההגרלה קובע את סדר התרגילים 

 • לכל רביעיה\זוג יש 35 שניות מיציאת המטוס (כניסה של המעופף הראשון למנהרה) בכדי לבצע את התרגילים על פי הסדר

 • על כל קבוצה להציג סדרת מבנים על פי הסדר שנקבע בהגרלה. 

 • בין מבנה למבנה יש להציג הפרדה מלאה ובו זמנית של כל חברי הקבוצה זה מזה. 

  • יד = כל היד מרצועת כתפיים (של מצנח) ועד כף יד.

  • רגל = מרצועת ירך ועד כף הרגל

 • כל תרגיל שבוצע על פי הסדר שווה נקודה אחת

 • במידה ומבנה לא נבנה נכון (למשל גריפ ביד הלא נכונה). או שלא היתה הפרדות מלאה, או שהמבנה או ההפרדה לא הוצגו באופן ברור מספיק, תופחת נקודה אחת

 • במידה ומבנה לא הוצג כלל, או שנדמה כי בוצע בכוונה תחילה לא נכון כך שיש יתרון לקבוצה יופחתו 3 נקודות!!

רביעיות  4way FS (Formation Skydiving) RW

 • התחרות מחולקת לפי רמות

  • Rookie: כל הrandoms (A-Q)​

  • A Class: כל הrandoms (A-Q) והblocks (2,4,6,7,8,9,19,21)

  • AA Class: כל הrandoms (A-Q) והblocks (20,22,1,11,12,13,14,15,2,4,6,7,8,9,19,21)

  • AAA Class: כל הrandoms (A-Q) וכל הblocks (1 עד 21)

הודה למחשב

4way%2520Randoms%2520Only%2520021120-1_e
4way%20Blocks%20Only%20021120-1_edited.j

זוגות  2way FS (Formation Skydiving) RW

FS 2-Way Randoms
FS 2-Way Blocks 1
FS 2-Way Blocks 2
FS 2-Way Blocks 3

MFS 2-Way (Mixed Formation Skydiving)

MFS 2-Way Randoms
MFS 2-Way Blocks 1
MFS 2-Way Blocks 2

VFS 2-Way (Vertical Formation Skydiving)

VFS 2-Way Randoms 1
VFS 2-Way Randoms 2
VFS 2-Way Blocks 1
VFS 2-Way Blocks 2
VFS 2-Way Blocks 3
bottom of page