מדריכים

אורן תמיר

Oren Tamir

פרטים:

0542325771

לא רלוונטי

צונח ב

רישיונות:

דר נחום

Dar Nahum

פרטים:

0504448904

הצנחניה

צונח ב

רישיונות:

יעד ברק

Yaad Barak

פרטים:

0544667413

פאראדייב

צונח ב

רישיונות:

יוגב פנחס

yogev pinhas

פרטים:

0503723030

סקאיי-כיף

צונח ב

רישיונות:

ענבר רוזן

Enbar Rosen

פרטים:

0522719720

פאראדייב

צונח ב

רישיונות:

מתן פטיש

Matan patish

פרטים:

0525298632

לא רלוונטי

צונח ב

רישיונות:

דן מימון

Dan Maimon

פרטים:

0507249051

פאראדייב

צונח ב

רישיונות:

אילן דהן

ilan dahan

פרטים:

0508719307

לא רלוונטי

צונח ב

רישיונות:

יצחק גלעד

Izak Gilead

פרטים:

054-7737757

פאראדייב

צונח ב

רישיונות:

דן קופצוב

Dan Kuptsov

פרטים:

0543130074

לא רלוונטי

צונח ב

רישיונות:

גיל אפל

Gil Appel

פרטים:

0547827735

פאראדייב

צונח ב

רישיונות:

גלעד פנחס

Gilad Pinhas

פרטים:

0505799348

סקאיי-כיף

צונח ב

רישיונות: