top of page

מבחן לרישיון A

המבחן תואם להמלצות איגוד הצניחה האמריקאי USPA הצלחה בבחינה הינה חלק מהתנאים לקבלת הרישיון. קבלת רישיון A מאפשרת: - צניחות עם צנחנים נוספים בעל רישיון. - לבצע צניחות למים (באופן מתוכנן ובתוספת אימון ייעודי) - לקפל מצנח ראשי לבד לשימוש אישי (לאחר סדנת קיפול וביקורת). מבנה הבחינה: המבחן מכיל 42שאלות אמריקאיות, משקל כל השאלות שווה ציון עובר מינימלי הינו 75 משך הבחינה עד שעה (לפחות 32 תשובות נכונות)

bottom of page