top of page

סילבוס בחינה לרישיון צניחה A

בהתאם לנהלי USPA

חלק א'- תכני הבחינה הכתובה
חלק ב' – תכני הבחינה בע"פ

חלק ג' – מנהלות

ניתן למצוא את כל החומר למבחן ב-אוגדן נהלי צניחה חופשית שנמצא באתר:

א. נושאי הבחינה בכתב - 42 שאלות
    ובחינה בע"פ - 20 שאלות

 1. תנאי ראות ועננות.

 2. תפעול הציוד ותחזוקה

  1. יחס העמסה והשפעתו.

  2. תחזוקת לולאת הסגירה וידית הניתוק.

  3. צמדן זיפי (סקואצ') וכנפות סגירה.

  4. קיפול מצנח וסמכויות לקיפול המצנח.​

 3. הטסת חופה​

  1. תבניות נחיתה ומניעת התנגשות צנחנים.

  2. סיבובים שטוחים והימנעות ממכשולים.

  3. המנעות מסיבובים נמוכים ויישור החופה.​

 4. סדר פעולה במטוס​

  1. יציבות המטוס בזמן ההצנחה וביציאה מהמטוס.

  2. מרווחים בין קבוצות צנחנים לשמירת ההפרדה בין הצנחנים.

  3. נהלי חירום במטוס.​

 5. המלצות גובה הפרדות בצניחת מבנה.​

 6. נהלי חירום תחת חופה

  1. תקלות בפתיחת המצנח.

  2. גובה ההחלטה לניתוק מצנח ראשי.

  3. תרחישים שונים של שתי חופות בחוץ.

  4. סדר עדיפות בנחיתה ומכשולים.

  5. אחריות חוקית לעמידה בחוקי רשות התעופה.​

 7. המדריך הבוחן מטעם איגוד הצניחה יבצע רענון לחניך במידת הצורך על
  מנת שהחניך ידע לענות על כל שאלות הבחינה.​

ב. נושאי המיומנות הנבחנות במהלך הצניחה ע"י המדריך
החותם על כרטיס המיומנות לרישיון A:

המדריך יבצע צניחת מבחן עם החניך לוודא מיומנויות וידע בתחומים
הבאים:

 1. בחירת מיקום היציאה מהמטוס והכוונת הטייס לנקודת היציאה 
  הנכונה בתנאי מזג אוויר רגילים.

 2. בדיקת ציוד עצמית ועבור צנחנים אחרים.

 3. תכנון פרידה אפקטיבית בסיום צניחת מבנה.

 4. סיבוב ימינה 360 מעלות, סיבוב שמאלה 360 מעלות וסלטה לאחור 
  (שמסתיימת עד 60 מעלות מהכיוון המקורי).

 5. עגינה ממרחק 6 מטר (הבוחן נשאר סטטי).

 6. זיהוי גובה פרידה והתרחקות למרחק של לפחות 30 מטרים.

 7. סימון לפני פתיחה וערנות כללית לפני ואחרי הפתיחה.

 8. תכנון וביצוע תבנית נחיתה הגיונית המקדמת השתלבות חלקה בתעבורה
  האווירית תוך שמירת מרחק בטוח מצנחנים אחרים.

 9. קיפול מצנח והכנתו לצניחה.

ג. מנהלות

 1. לאחר שהחניך ביצע צניחת מבחן מוצלחת, ענה נכון על 75% ומעלה משאלות
  המבחן בכתב ועל כל השאלות בע"פ המדריך ראשי לחתום לו על כרטיס
  המיומנות לרישיון A.

 2. כרטיס חתום ומלא מהווה רישיון זמני תקף לתקופה של שישים יום.

 3. יש להעביר את כרטיס המיומנויות חתום לאיגוד הצניחה לקליטה תוך עד 60
  יום מרגע חתימתו האחרונה.

Call 

123-456-7890 

Email 

Follow

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page