top of page
RW - Shomrat.png

קבלת רשיון והצטרפות

בכדאי לקבל את הרשיון אליכם:

 1. להתחבר לאתר ולהשלים את הפרטים האישיים בפרופיל שלכם


   

 2. להגיש את הקבצים הרלוונטים לבקשה שלכם

  • פוליסת ביטוח

  • בדיקה רפואית

  • דף אחרון לוגבוק

  • טפסי רשיו
    

 3. תשלום שנתי - דמי חבר איגוד

Sky

הגשת קבצים

סוג הבקשה
Sky

תשלום

תשלום באשראי - 405 ש"ח דמי חבר

לאחר התשלום יש לשלוח את הקבלה למייל של האיגוד:
media@israel-skydiving.com

bottom of page